Home / diy and crafts / น้องมิรินตั้งใจปั้น แอปเปิ้ล ตั้ง 10 ผล เพื่อเอาไปฝากทุกคนที่บ้านเลยนะคะ #priv…

น้องมิรินตั้งใจปั้น แอปเปิ้ล ตั้ง 10 ผล เพื่อเอาไปฝากทุกคนที่บ้านเลยนะคะ #priv…

น้องมิรินตั้งใจปั้น 🍎แอปเปิ้ล🍎 ตั้ง 10 ผล เพื่อเอาไปฝากทุกคนที่บ้านเลยนะคะ 😁

#private #เพลินศิลป์สอนได้ทุกอย่าง #ศิลปะ #ปั้น #อาหาร #คอมพิวเตอร์ #diy #วิชาการ #เชาวน์ปัญญา #ความคิดสร้างสรรค์ #พัฒนาการก่อนวัยเรียน #เรียนอย่างไรให้สนุก #เพลินศิลป์
ครูน้ำฝน 081-841-5659
ครูจุ๊บ 098-195-8497

โรงเรียนเพลินศิลป์ ของเราตั้งอยู่🏡
29/4 ถ.สุริยราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


About Oleciya

web@oleciya.com

Check Also

Happy Valentine’s Day! Sending lots of love to each and every one of you. Thanks…

Happy Valentine’s Day! Sending lots of love to each and every one of you. Thanks …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X