Home / diy and crafts / ละมุนดา เป็นชื่อแบรนด์ที่เคยใช้สมัยเรียนมหาลัย เป็นเพจขายเสื้อเพ้นท์ คอนเซปหวานๆ…

ละมุนดา เป็นชื่อแบรนด์ที่เคยใช้สมัยเรียนมหาลัย เป็นเพจขายเสื้อเพ้นท์ คอนเซปหวานๆ…

ละมุนดา เป็นชื่อแบรนด์ที่เคยใช้สมัยเรียนมหาลัย เป็นเพจขายเสื้อเพ้นท์ คอนเซปหวานๆน่ารักๆ ..ตอนนี้เอามาใช้อีกครั้ง เป็นเพจลงงานฝีมือของแม่ ที่ลงมือเย็บชิ้นต่อชิ้น ออกแบบตามที่แม่จินตนาการ.. เห็นแม่ลงมือทำแล้วก็ทึ่งในไอเดียของแม่จริงๆ
#suture #handmade #diy #bowtiehandmade


About Oleciya

web@oleciya.com

Check Also

@sara_underwood @jacobwitzling and I are already working on the next one! #diy…

@sara_underwood @jacobwitzling and I are already working on the next one! 💁🏻‍♂️💁🏼‍♀️🛠 #diy #architecture #cabin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X