Home / diy and crafts / C a r d h o l d e r Lại là 1 cặp ví làm xong 900 năm khách xài muốn mòn luôn rồi…

C a r d h o l d e r Lại là 1 cặp ví làm xong 900 năm khách xài muốn mòn luôn rồi…

🌵C a r d h o l d e r🌵
📌Lại là 1 cặp ví làm xong 900 năm khách xài muốn mòn luôn rồi nay mới nhớ ra mà mượn tay khách cầm cho đặng chụp tấm hềnh ụp lên cơ bản.
🌱Viết hẳn 1 câu ko có chấm phẩy đọc mệch mõi quớ các anh chị iem ợ. 😅
[ Lưu ý: vữn bảo hành trọn đời, nghen! ] ———
CATERPILLAR by Nana
Please direct/inbox for more information ———
#caterpillar #byNana
#caterpillardiy
#caterpillarhandmade
#handcrafted #diy #leather #wallet #leatherwallet #walletforwomen #walletformen #baseinsaigon


About Oleciya

web@oleciya.com

Check Also

@thegibbyhome #playhouse #playhousemakeover #kids #kidsplayhouse #foryoupage #fo…

@thegibbyhome #playhouse #playhousemakeover #kids #kidsplayhouse #foryoupage #foryou #diyproject #homerenovation #diy #playhousegoals #diymomsoftiktok #basement #basementrenovation #fixerupper …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X