Thumbnail of post image 001

Delicious foodauthenticindianfood,bbq,Continental,culinaryjourney,deliciousfood,fooddeliveryatdoorstep,foodie,healthyfood,india,indiancuisine

(English under)
𝐋ễ 𝐡ộ𝐢 Đô𝐧𝐠 𝐁ắ𝐜 Ấ𝐧 Độ – 𝐦ộ𝐭 𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐤𝐡á𝐦 𝐩𝐡á 𝐯ă𝐧 𝐡ó𝐚 𝐯à ẩ𝐦 𝐭𝐡ự𝐜
Lễ hội Đông Bắc Ấn Độ là một sự kiện độc đáo và thú vị nhằm tôn vinh nền văn hóa và di sản phong phú của các b